Frå veke 36 startar arbeidet med å vaksinere 16- og 17 åringane.

INNKALLING PÅ KORT VARSEL:
Dei av dykk som kan komme på kort varsel til vaksinering, det vil seie same dag, kan ringe legekontoret på 57669500 og melde ifrå. Merk at det må ha gått minimum 21 dagar frå fyrste dose til du kan få dose nummer to.

KORONASERTIFIKAT:
Har du spørsmål vedrørande koronasertifikat ber me dykk gå inn på helsenorge sine nettsider for informasjon. Er du ferdig vaksinert, vil ditt sertifikat vere tilgjengeleg på dine sider.

VAKSINERT HITTIL I LÆRDAL KOMMUNE:
DOSE 1: 1481
DOSE 2: 1278