I veke 13 får me 48 nye doser med vaksina Comirnaty frå Pfizer/BioNTech. Halvparten av desse går til dose 1 og halvparten til dose 2.

Rett etter påske, i veke 14 får me 72 dosar med vaksina Comirnaty frå Pfizer/BioNTech. Me vil då kalle inn resten av dei over 75 år. I tillegg kallar me fortløpande inn dei frå 74 år og nedover, dei som er i risikogruppa og er under 65 år samt helsepersonell. Innkalling kjem i posten/på døra frå måndag måndag 29.mars.

Einingsleiar Helse