KORONASERTIFIKAT:
Har du spørsmål vedrørande koronasertifikat ber me dykk gå inn på helsenorge sine nettsider for informasjon. Er du ferdig vaksinert, vil ditt sertifikat vere tilgjengeleg på dine sider. 
 
Vaksinerte hittil i Lærdal kommune:
Dose 1: 1022
Dose 2: 663
Dette er tal på kor mange Lærdal kommune har vaksinert. Nokre innbyggjarar vert vaksinert andre stader, t.d helsepersonell frå Lærdal som jobbar anten på sjukehuset eller i nabokommunar. 
Dersom du har fått vaksine andre stader er det fint om du umiddelbart gjev beskjed om det, slik at me unngår dobbeltarbeid.