Støttekontakt

Oppdrag som støttekontakt kan vera med å gi ei meinigsfullt og spennande fritid for ein annan person.