I dag har me hatt besøk av tredjeårs-studentar frå geologifag på Høgskulen på Vestlandet.
I samband med faget hydrogeologi besøkte dei det nye vassbehandlingsanlegget på Hauge. Studentane fekk informasjon om grunnvassbrønnane og vassbehandlingsanlegget. 
Me takkar for besøket og ønskjer stundentane lukke til vidare i studiet.

Teknisk drift