Stumpe røyken? Kast snusboksen?

Friskliv

Bli med på sluttakurs. Her vil du få høve til rettleiing frå tilsette ved Frisklivssentralen samt dele erfaringar og hente støtte frå andre i same situasjon.

Oppstart: Torsdag 15.oktober
Kl. 18.00 – 19.30
 
Stad:        Doktorheimen
                                                               
 
Vidare kursdatoar er
22/10       29/10       05/11       12/11      26/11
 
Påmelding innan 9. oktober   
 
Pxf 5iRBCGfQAAAABJRU 5ErkJggg==
 
Påmelding eller spørsmål:
kristin.munkejord@laerdal.kommune.no
900 35 954