Leiar tekniske tenester

Stadheim

 

 

Leiar tekniske tenester: Harald Stadheim
​E-post: harald.stadheim@laerdal.kommune.no

Hovudarbeidsoppgåver:

  • Driftsansvarleg, kommunaltekniske anlegg
  • Driftsansvarleg kommunale vegar og parkar
  • Driftsansvarleg kommunale bygg
  • Kommunalteknisk beredskap
  • Brann og redning
  • Reinhald
  • Renovasjon
  • Vatn og avløp