Leiar tekniske tenester

Alf Magne Hjellum

 

 

Leiar tekniske tenester: Alf Magne Hjellum. 
​E-post: alf.magne.hjellum@laerdal.kommune.no  

Hovudarbeidsoppgåver:

  • Driftsansvarleg, kommunaltekniske anlegg
  • Driftsansvarleg kommunale vegar og parkar
  • Driftsansvarleg kommunale bygg
  • Kommunalteknisk beredskap
  • Brann og redning
  • Reinhald
  • Renovasjon
  • Vatn og avløp