Lærdal kommune fekk tildelt ei tilskotsramme på kr 1.100.000 for tiltak i 2020.

Tabell under syner disponering av tilskotsramma:

Pp 9LbcpQAAAABJRU 5ErkJggg==