Lærdal kommune har handsama innkomne søknadar, sjå oversikt over løyvingar her.
Det er løyvd støtte til 22 søknadar, og 6 har fått avslag.