Tiltak Lærdalselva


trevirke i elva

Om vegetasjonsrydding langs Lærdalselva og sideelvar

23. mars 2020

Kommunen vil oppfordre til å ikkje leggje trevirke (buskar og greiner) langs elvekanten ved vegetasjonsrydding i Lærdalselva eller sideelvane til Lærdalselva.

Tiltak i Lærdalselva?

28. oktober 2019