Kulturmidlar

Lærdal kommune lyser ut tilskot til kulturføremål til frivillige lag og organisasjonar som arbeider innan kulturområdet i kommunen. Dei som ikkje søkte om grunntstønad i vår, kan søke om dette no. Alle lag kan søke om tilskot til prosjekt og tiltak. 

Frist  15. oktober 2021

Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar i Lærdal kommune

Søknadsskjema - Søknad tilskot til kulturformål