Utvalde kulturlandskap Lærdal


Skjøtselsplanar

17. september 2020
Utvalde kulturlandskap i jordbruket i Lærdal

Søknad om tilskot til Utvalde kulturlandskap - Lærdal

08. mai 2020

Lærdal kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap i Lærdal.
Søknadsfristen er fortløpande, med siste frist 15. juni 2020.

Magnhild og Ove

5,1 millionar til landbruket

17. april 2020

Frå 1.1.2020 overtok kommunane forvaltning av Verdsarvmidlane og midlar til Utvalde kulturlandskap.

Utvalde kulturlandskap i jordbruket i Lærdal

Utvalde kulturlandskap - Lærdal

16. oktober 2018

22.juni 2018 vart eit område i Lærdal peika ut til å vera med i ordninga "Utvalde kulturlandskap i jordbruket". Satsinga "Utvalde kulturlandskap i jordbruket" er ei oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet.