22.juni 2018 vart eit område i Lærdal kommune peika ut til å vera med i ordninga Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.  
Satsinga Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er ei oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet.

Meir informasjon om Utvalgte kulturlandskap finn du her: Landbruksdirektoratet.