Vakttelefon

Oppretting av barnevernvakt

Aurland og Lærdal barnevern opprettar barnevernvakt frå og med 14. mai 2018.

Telefonen er bemanna heile døgnet. Telefonnummer 902 13 481.
Du skal ringe hit dersom du er alvorleg bekymra for eit barn eller ungdom og du tenker bornet har trong for umiddelbar hjelp frå barnevernet. Dersom saka kan vente til neste virkedag finn du telefonnumra våre på kommunen si heimeside. Der finn då også skjema for melding til barnevernet.


Politiet

Aurland og Lærdal barnevern har ikkje vaktberedskap. Ved akutte situasjonar kan politiet kontaktast på tlf 112.
 

Alarmtelefonen for born og unge

Alarmtelefonen for born og unge er ein gratis nødtelefon som er open når kontora på barneverntenesta er stengt. Ferietid kan for noken born være vanskeleg, born og unge som opplever rus, vold eller overgrep kan ringe:116 111

Dersom noken har mistanke om at andre vert utsett for dette, kan dei også ringe.

Les alt om Alarmtelefonen 116 111 her: http://116111.no