Val av meddommarar til tingretten, lagmannsretten, jordskiftedommarar og framlegg til skjønsmedlemmer

Vala gjeld for 2021 - 2024

Vala ligg ute til offentleg ettersyn fram til 18. juni 2020