Vatn og avløp

Vatn og avløp

Lærdal kommune reviderte i kommunestyremøte 19.12.2013, sak  084/13 vedtektene for Lokal forskrift for VA gebyr.

Desse vedtektene er eit samarbeid i ÅLAV, og er såleis vedtekter for kommunane Aurland, Lærdal, Årdal og Vik  når det gjeld vatn og avløp.