Med dette kurset ynskjer me å få inspirera og vera til hjelp når den nye bonden skal overta gardsdrifta og finna sin veg for vidare drift.

Tema:  
Juridiske og menneskelige utfordringar ved eigarskifte – advokat Lasse Sælthun 
Bondelaget informerar -  Aurland Bondelag – Thomas Rastad 
Vår historie og våre val - Hovland Gard v. Ole Bjarne Hovland 
God agronomi for å lukkast med matproduksjon - Børre Solberg – rektor ved SJH 
Finansieringsordningar hjå Innovasjon Norge v. Karsten Valland 
Kva kan kommunen bidra med – næringsrådgjevar Linn-Janette, Aurland kommune og Felles landbrukskontor ÅLA Magnhild Aspevik og Beate Stølen 

Velkommen til ein triveleg kveld med fagleg påfyll og sosialt samvær. 

Enkel servering. 
 
Påmelding innan 08.02.2023 til beate.stolen@laerdal.kommune.no
 
Med atterhald om endring i programmet