Vil du vere til nytte for nokon ?

Publisert
Fritidskontakt

Lærdal kommune har trong for fritidskontaktar/treningskontakter.  Fritidskontakte/treningskontakten si viktigaste oppgåve er å hjelpe den einskilde til ei meiningsfull fritid og samvær med andre. 
Som fritidskontakt/treningskontakt vil du vere med på ulike sosiale arrangement, fritidsaktivitetar og hjelpe den einskilde til å vere i fysisk aktivitet. 

Det er ønskeleg at søkjar har førarkort og bil.

Dersom du er interessert ta kontakt med  Lærdal kommune v/Sissel Simonsen Ljøsne. 
tlf 97 05 74 94