Søknad og betaling

For å søkje plass på kulturskulen må du nytte søknadskjema. Viss ein allereie er med på ein aktivitet, og har tenkt å fortsetje med den, er det ikkje nødvendig å søkje på nytt for kvart år. Viss ein vil slutte på ein aktivitet må ein seie opp innan mai/juni eller nov/des. Viss ein ønskjer å delta på ein ny aktivitet må ein søkje om dette i mai/juni for oppstart i august. Evt kan ein søkje i nov/des for oppstart i januar (med forbehold om ledig plass). Oppseiingar / endringar skal og gjerast elektronisk i skjema.

Ein betalar etterskotsvis for kvart semester.

Kulturskuletilbod

- Grunnopplæring 6 år +

- Gitar / El - bass 8 år +

- Drama 8 år +

- Piano / El - orgel / Zynth 8 år +

- Song 8 år +

- Korps / korpsaspirant 3.kl +

- Enkeltundervisning messing, treblås, slagverk

- Enkeltundervisning - musikkterapi

- Bandopplæring 10 år +

- Dans - Balettskule

- Kunst 10 år +