Prisliste pr. 01.01.2019: 

Lærdal sentrum med Ofta vest og Ofta aust:

- Råtomtepris                                                           kr 278 pr m²
- Anleggsbidrag(refusjon for tomteteknisk anlegg): kr 163 pr m²

Saltkjelen

- Råtomtepris                                                           kr 175 pr m².
- Anleggsbidrag(refusjon for tomteteknisk anlegg): kr 191 pr m²  

Borgund bustadfelt: 

- Råtomtepris                                                           kr 0 pr m²
- Anleggsbidrag(refusjon for tomteteknisk anlegg): kr 52 pr m²

Prislista for tomtene og anleggskostnader skal i framtida justerast årleg i høve konsumindekspris og markedspris, saman med budsjett.