Plastsekker kjem i veke 8 og 9. Hugs å setje ut papp- og papirbehaldaren for tømming desse vekene.

Bioposar kjem i veke 10 og 11. Hugs å setje ut avfallsbehaldar for våtorganisk tømminga desse vekene.

Om ikkje behaldaren er sett ut på tømmedag, eller de ikkje får utlevert rett tal bioposar og plastsekkar, kan du henta fleire på tenestetorget eller miljøstasjonen gratis i ein månad etter utlevering. Me leverer ut ein plastsekk og to rullar med bioposar pr. bueining. 

Om du har behov for fleire utover dette, kan du kjøpa på miljøstasjonen eller på tenestetorget.