Kommunen kan endra adresser når det er nødvendig, til dømes når:

  • Adkomst blir endra
  • Ved fortetting av bustadområde
  • Når det er vanskeleg å finna fram

Meir informasjon kan finnast på heimesida til Kartverket

 

Slik søker du

Når du skal søka om ny adresse, eller har innspel til at ei adresse skal endrast, må du sende dette til post@laerdal.kommune.no

NB: adressenummer til nye bygg blir tildelt som ein del av byggesaksbehandlingen og treng ikkje eigen søknad.