Det er for tida ingen ledige næringstomter som Lærdal kommune har for sal, men det er planar om å få på plass meir tilgjengeleg næringsareal i kommunen. Det finst også ledige næringstomter i privat regi.

Ved interesse eller ønskje om meir informasjon, ta kontakt.