Du finn mykje god informasjon om korleis du kan vera best mogleg førebudd på krise og hendingar rundt deg ved å klikka her så kjem du inn på nettsida Sikker kvardag - Din beredskap

Informasjonen på sida Sikker kvardag - Din beredskap finn du på ulike språk ved å klikka her

Liste over kva du bør ha heime for å førebu deg på krise finn du ved å klikka her på Sikker kvardag - Dette bør du ha heime

Andre råd og tips for ein trygg kvardag (brannførebygging, skadeførebygging, korleis avsløra falske nyheiter osv.) finn du ved å klikka her på denne lenkja til sida Sikker kvardag