Nærare informasjon om overordna reglement, opptak, betaling og opningstider finn du i Vedtektene for SFO.

Les også om forskrift for helse og miljø i barnehagar, på skular og skulefritidsordninga ved å klikka her.