Lærdal frivilligsentral tilbyr:

  • Gruppeaktivitetar
  • Hjelp og støtte til einskildpersonar
  • Samarbeid med tenestene på Doktarheimen, kultur, oppvekst og pleie og omsorg
  • Bruktbutikken Lærdal Brukthjørna