Lærdal frivilligsentral tilbyr:

Gruppeaktivitetar

Hjelp og støtte til einskildpersonar

Samarbeid med tenestene på Doktarheimen, kultur, oppvekst og pleie og omsorg

Bruktbutikken Lærdal Brukthjørna