Prisliste for 2022: 
(prisane vert indeksregulert ut i frå desse prisane ved kjøpstidspunktet)
 

Lærdal sentrum med Ofta vest og Ofta aust:
- Råtomtepris                                                           kr 298 pr m²
- Anleggsbidrag(refusjon for tomteteknisk anlegg): kr 174 pr m²

Saltkjelen (2 ledige ekstsisterande tomter) 
- Råtomtepris                                                           kr 187 pr m².
- Anleggsbidrag(refusjon for tomteteknisk anlegg): kr 105 pr m²  

Borgund bustadfelt: 
- Råtomtepris                                                           kr 0 pr m²
- Anleggsbidrag(refusjon for tomteteknisk anlegg): kr 52 pr m²

I tillegg til ovannemnde, må kjøpar betale tilknytingsavgift (ca 12.000 +mva kr for VA) og dokumentavgift/tinglysing.