Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagen si rolle og oppgåver. Les også om forskrift for helse og miljø i barnehagar, på skular og skulefritidsordninga ved å klikka her.

I Lærdal kommune gir me tilbod om barnehage til born mellom 1-6 år.

Søknad og svar tildeling av barnehageplass, endring eller oppseiing kan de gjere i Foresattportalen.