Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage

Lærdal kommune har to barnehagar fordelt på to krinsar i kommunen, Borgund og Lærdalsøyri.

Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og Rammeplan for barnehagen si rolle og oppgåver.

I Lærdal kommune gir me tilbod om barnehage til born mellom 1-6 år.

Søknad og svar tildeling av barnehageplass, endring eller oppseiing kan de gjere i Foresattportalen.

barnehender