Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilgjengelegheitserklæring

I Lærdal kommune arbeidar me for at innhaldet på nettsidene våre skal være tilgjengelege for alle, uavhengig av brukarane sin funksjonsevne.

Frå 1. februar 2023 skal alle offentlege nettstadar ha ei tilgjengelegheitserklæring som vert publisert på uustatus.no. 


Lærdal kommune skal:

  • Oppretthalde og videreutvikle ein tilgjengeleg nettstad.
  • Passe på at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
  • Tilpassa innhald og funksjonalitet slik at krava i WCAG 2.1 vert oppfylt.
  • Følgje likestillings- og diskrimineringslova.
  • Følgje forskrift om universell utforming av IKT.
  • Inkludera universell utforming i valet av tredjepartssystem og oppgraderingar av eksisterende system.


Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelegheitserklæring for Lærdal kommune

Kontakt oss gjerne om feil og manglar


Dersom du oppdagar feil og manglar som går på universell utforming på nettsida vår, ynsker me gjerne tilbakemelding på e-post til post@laerdal.kommune.no eller på telefon 57 64 12 00.

 

 

 
Sist oppdatert 04. desember 2023