Kommunane eig desse romma og har ansvaret for vedlikehald, medan Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjering i ein beredskapssituasjon. Det finst og svært mange private tilfluktsrom.

Les meir om tilfluktsrom på Sivilforsvaret sine heimesider ved å klikka på denne lenkja.