Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Lærdal kommune har ansvar for landbruksforvaltning i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland.

Dette er ei teneste som omfattar forvaltning og spørsmål knytt til fleire særlover som regulerer aktivitet på landbrukseigedomar, både i innmark og i utmark. Tenesta har ansvar for statlege og kommunale tilskotsordningar, og delteke i ulike planprosessar i dei tre kommunane. 

Eit viktig arbeid til tenesta, er å bidra til god forvaltning og utvikling av landbruksressursane i kommunane.

Foto:
Tufte ved Nærøyfjorden

Tufte

Aktuelt

Foto: Olav Bjørkum, Natvik Gard

Velkommen til kurs for nye bønder

Ynskjer du å kjøpe ein gard? Skal du ta over ein gard? Har du lyst å byrje med noko nytt på garden din? Då kan denne samlinga vere  interessant og til...