Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Lærdal kommune har ansvar for landbruksforvaltning i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland.

Dette er ei teneste som omfattar forvaltning og spørsmål knytt til fleire særlover som regulerer aktivitet på landbrukseigedomar, både i innmark og i utmark. Tenesta har ansvar for statlege og kommunale tilskotsordningar, og delteke i ulike planprosessar i dei tre kommunane. 

Eit viktig arbeid til tenesta, er å bidra til god forvaltning og utvikling av landbruksressursane i kommunane.

Foto:
Tufte ved Nærøyfjorden

Tufte

Aktuelt

Underdal

Utlysing av verdsarvmidlar 2024

Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden.Søknadsfristen er fortløpande med siste...
Frøydis og Øyvind

Statsforvaltaren på vitjing

Representantar frå Statsforvaltaren i Vestland vitja Verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden, og Utvald kulturlandskap Lærdal.