Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbruk

Lærdal kommune har ansvar for landbruksforvaltning i kommunane Årdal, Lærdal og Aurland.

Dette er ei teneste som omfattar forvaltning og spørsmål knytt til fleire særlover som regulerer aktivitet på landbrukseigedomar, både i innmark og i utmark. Tenesta har ansvar for statlege og kommunale tilskotsordningar, og delteke i ulike planprosessar i dei tre kommunane. 

Eit viktig arbeid til tenesta, er å bidra til god forvaltning og utvikling av landbruksressursane i kommunane.

Foto:
Tufte ved Nærøyfjorden

Tufte

Aktuelt

No er det bandtvang. Illustrasjonsfoto

Hugs bandtvangen!

Det er ordinær bandtvang frå 1. april til 20. august, og i Lærdal utvida bandtvang fram til 1.november.
Stigen

Guida tur til Stigen

Når: Onsdag 12.06.2024, kl. 10.00-19.00 Kvar: Båtskyss frå Undredal, vidare til fots oppover stien til Stigen