Årdal kommune

I tidsrommet 2023, 2024 og 2025 har Årdal kommune tildelt fire løyve for ervervsmessig transport med snøscooter.

Fylgjande har løyva:

  • Sletterust Fjellservice AS v. Ole Ø Vee - 926 00 545
  • Idrettslaget Jotun v. Audun Hestetun - 474 13 125
  • Årdalstangen idrettslag v. Ivar Jevnaker - 416 17 526
  • Norsk Folkehjelp v. Kristian Lien - 482 67 216

Lærdal kommune

I tidsrommet 2022 - 2024 har Lærdal kommune tildelt tre løyve for ervervsmessig transport med snøscooter.

Fylgjande har løyva:

  • Ole Magne Skårheim, 6888  Borgund - telefon: 92 03 60 15
  • Anders Walla, 6888  Borgund - telefon: 90 82 19 19
  • Lærdal Rødekors, Hjelpekorpset - telefon: 94 27 79 52

Aurland kommune

I tidsrommet 2020, 2021 og 2022 har Aurland kommune tildelt eit løyve for ervervsmessig transport med snøscooter i område Vatnahalsen, Reinunga, Seltuft og Kleven
Løyvet er tildelt:
Nesbø transport og service v. Morten Nesbø

Me gjer merksam på at alle tre kommunane har eigne lokale retningsliner for motorferdsel i utmark. 

Definisjon på leigekøyring

Leigekøyring har slik definisjon i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §5;
- transport mellom bilveg og hytte,
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
- transport av funksjonshemmede,
- transport av ved,
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6