Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt om næring

Me vil høyra di meining!

Korleis oppleve du Lærdal kommune som tilretteleggjar for næringsutvikling?

kjelde: Distriktssenteret.no

Siste nytt på næringsfronten

Her kan du lesa om viktige søknadsfristar og eit stort arrangement som blir i Lærdal til våren.

Skal du søkja om tilskot frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet er neste søknadsfrist 1. januar 2024. Illustrasjonsfoto

Siste nytt på næringsfronten

Årets verksemd på kommunikasjon er ei lærdalsverksemd, me har fått ny klimakoordinator og me har ei tilskotsordning verksemder gjerne kan sjå nærare på.

Ordførar Audun Mo saman med Ivar Raa

Me inviterar til næringskveld!

Me inviterer til næringskveld 25.10.2023 kl.18.00 med tema Handlingsrommet for lokal verdiskaping.

Gulrotpakkeri

Siste nytt på næringsfronten

I oktober skjer det mykje rundt om for deg som ynskjer fagleg påfyll om ulike tema innan næringsutvikling!

Illustrasjonsfoto

Siste nytt på næringsfronten

Det er fleire kurs og konferansar framover som passar både deg som ynskjer å starte verksemd eller å utvikla verksemda! Noko er også aktuelt for lag og organisasjonar. 

Illustrasjonsfoto av person med data

Opningstider for verksemder i Lærdal kommune

Her finn du oversikta over opningstider for ulike verksemder i Lærdal, øverst finn du dei som har ope heile året eller utvida om sommaren, og nedst finn du opningstider for verksemder som berre er ope om sommaren.

Her finn du ei oversikt over kulturattraksjonane i Lærdal. Opningstidene til kulturattraksjonane finn du nedst på sida. 

Ynskjer du å få opningstidene for di verksemd synleg her kan du sende informasjon til næringsrådgjevar Ingeborg Lysen på epost ingeborg.lysne@laerdal.kommune.no . Sida vert oppdatert etter kvart som me får inn oppdatert informasjon. 

null