Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt om næring

Siste nytt på næringsfronten

Det er fleire kurs og konferansar framover som passar både deg som ynskjer å starte verksemd eller å utvikla verksemda! Noko er også aktuelt for lag og organisasjonar. 

Illustrasjonsfoto av person med data

Opningstider for verksemder i Lærdal kommune

Her finn du oversikta over opningstider for ulike verksemder i Lærdal, øverst finn du dei som har ope heile året eller utvida om sommaren, og nedst finn du opningstider for verksemder som berre er ope om sommaren.

Her finn du ei oversikt over kulturattraksjonane i Lærdal. Opningstidene til kulturattraksjonane finn du nedst på sida. 

Ynskjer du å få opningstidene for di verksemd synleg her kan du sende informasjon til næringsrådgjevar Ingeborg Lysen på epost ingeborg.lysne@laerdal.kommune.no . Sida vert oppdatert etter kvart som me får inn oppdatert informasjon. 

null

Søk om tilskot til miljøsertifisering

Lærdal kommune ynskjer å bidra til at fleire verksemder og større arrangement tek steget og vert miljøsertifisert. Verksemder som ynskjer å bli sertifisert kan søkje om tilskot på 20 000 kr. 

Miljøsertifisering

Sirkulære Sogn - fagdag om sirkulær økonomi

Sirkulære Sogn er eit samarbeid mellom Lærdal kommune, Simas IKS, Årdal Teknologipark og Sogn Næring.  Fagdagen rettar seg særskild mot næringsliv og kommunar, men er ope for alle. 

Sirkulære Sogn plakat 2023

Har du ein god forretningside?

Rask Oppstart er eit program for grundarar og nyetablerte verksemder og har oppstart i mars. 

KVP

Nye vedtekter for næring- og konsesjonsavgiftsfondet

Kommunestyret vedtok nye vedtekter for næring- og konsesjonsavgiftsfondet i møte 09.02.2023. Hovudendringane i vedtektene er innføring av søknadsfrist, minstesum for søknadssum og ei tydeliggjering av fullmakter. 

Næringsfond

Kveldskurs i Norsk

27. februar startar tilbod om kurs i norsk ved vaksenopplæringa.

 

Bilde VO