Min skole - foresatt app har fleire funksjonar:
 
- motta og sende meldingar (skule-heim dialog)
- føresette kan registrere fråvær  
- få varsel om fråvær
- sende melding til lærar, rektor, SFO m.m.
- legge inn merknad/beskjed til SFO
- sjå karakterar (haust/vår/standpunkt-eksamen)
- registrere samtykke
- sjå kva e-post/telefonnummer skulen har registrert på deg
- endre pinkode og språk
 
Me minner om at føresette ikkje må sende sensitiv informasjon (til dømes helseopplysningar) i appen til skulen. Les meir om appen på Visma sine nettsider.
 
Foresatte som ikke har smarttelefon, og dermed ikke kan ta i bruk appen, kan logg inn på fullversjon av Visma Flyt skole og sende meldinger til skolen derfra.
 
Last ned appen fra Google Play eller App store. For å logge på må de logge inn via ID porten. Velg Lærdal og registrer PIN-kode som de også skal bruke seinare. For meir rettleiing kan du sjå instruksjonsheftet for bruk av Min skole