Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Lærdal kommune lyser ut UKL midlar

Lærdal kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i Lærdal. 
Tildelte midlar i 2023 er kr 1 000 000.
Søknadsfrist; 15. april 2023

Rå

Ny sakshandsamar på landbrukskontoret

Bengt Erlend Skjerdal er no å treffa på Felles Landbrukskontor ÅLA utover året i ein 50 % stilling. Han skal vera sakshandsamar for arbeid med Utvalde kulturlandskap Lærdal, og verdsarvmidlane.

Bengt Erlend Skjerdal

Kjekk samling for og med nye bønder

Måndag 13. februar hadde me samling for nye bønder på Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i Aurland.

null

Velkommen til kurs for nye bønder

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start. 

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid:   13. februar 2023 kl 17.30-20.30

Sau

Verdsarvmidlar 2022

Aurland kommune har frå 1.1.2020 overteke forvaltning av verdsarvmidlane for verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjordområde.
 

Nærøyfjorden