Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Reetablering av villrein i Nordfjella sone 1

Stortinget har talt - dermed meiner Nordfjellarådet at overføring av dyr frå sone 2 til sone 1 må kunne starta i 2024, dersom det blir godt fellingsresultat, optimal prøvetaking og ingen nye tilfelle av CWD i haust.

Nordfjellarådet

Hugs bandtvangen!

Det er ordinær bandtvang frå 1. april til 20. august, og i Lærdal utvida bandtvang fram til 1.november.

No er det bandtvang. Illustrasjonsfoto

Guida tur til Stigen

Når: Onsdag 12.06.2024, kl. 10.00-19.00 
Kvar: Båtskyss frå Undredal, vidare til fots oppover stien til Stigen 

Stigen

Fjøreknappen - frå bevaringsverdig til uønskt

I samband med utarbeiding av Lærdal kommune sin kommunedelplan for Naturmangfald, har me fått ny og interessant informasjon om kommunen sin kommuneblom Fjøreknappen.

I den ferske rapporten frå Miljøfaglig Utreding, om innspel til kommunedelplan for naturmangfald i Lærdal kommune, kjem det mellom anna fram at Fjøreknappen er ein uønska art som bør fjernast.

Fjøreknapp - foto: Walter Siegmund

Møkkadag – fagdag om gjødsling – 3. juni

Kvar: Fjelly på Borgund og gjødselkjellaren i nye fjøsen til Torfinn Skårheim            
Tid: Måndag 3. juni, klokka 17.00-20.00

Gjødsel

Ledig stilling som skogbruksrådgjevar

Sogndal kommune er vertskap for eininga. For denne stillinga er hovudarbeidsområda kommunane Vik og Høyanger. Kontorplassering vil kunne tilpassast innanfor området.

Vindfall - Foto: Borger

Varroa påvist i Lærdal

Mattilsynet har påvist varroamidd i bifolk i Lærdal. Utbrotet blir handtert lokalt. Har du bier, kan det vere lurt å sjekke om du er råka. 

Bie

Smakte på det biologiske mangfaldet

7.klasse på Lærdalsøyri skule fekk besøk av biolog Geir Gaarder. Tema for besøket var Lærdal kommune sitt arbeid med naturmangfald. 

Geir og 7.klasse