Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Snøscooterkøyring i Lærdal

I Lærdal kommune skal mest mogeleg av snøscootertransporten i kommunen etter §§ 5 og 6 i den nasjonale forskrifta kanaliserast til ervervsmessig transport.

Nordfjella

Verdsarvmidlar 2021

Aurland kommune har frå 1.1.2020 overteke forvaltning av verdsarvmidlane for verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjordområde.

 

Underdal

Revisjon av Tiltaksplan for Vestnorsk Fjordlandskap

Vestnorsk Fjordlandskap med Geirangerfjorden og Nærøyfjorden vart i 2005 innskrive på UNESCO si verdsarvliste som naturområde med internasjonal kvalitet. Tilleggsmoment for innskrivinga er det aktive jordbrukslandskapet som tilfører området ein kulturell dimensjon.

Bakka

Kom på innspelsmøte om revidering av forvaltningsplan

Det blir jobba med å revidere forvaltningsplanen for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden. Denne planen omfattar heile verdsarvområdet, både verneområde og busette område som ikkje er verna. Forvaltningsplanen skal gje retningslinjer for praktisering av verneforskriftene, og råd til forvaltning av dei busette områda. Den skal gje oversikt over viktige problemstillingar rundt bruk og vern, og skissere tiltak som bidrar til ei god og heilskapleg forvaltning av området. 

Underdal
1 | 2 | 3