Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Velkommen til kurs for nye bønder

Ynskjer du å kjøpe ein gard? Skal du ta over ein gard? Har du lyst å byrje med noko nytt på garden din? Då kan denne samlinga vere  interessant og til inspirasjon for deg. 

Foto: Olav Bjørkum, Natvik Gard

Naturmangfaldet vårt

Kommunedelplanen for Naturmangfald skal vere eit godt verktøy for å systematisere kunnskap om naturmangfaldet i kommunen og såleis kunne ta gode avgjersler og prioriteringar som opprettheld summen av naturmangfaldet som er i Lærdal. Me jobbar med å lage eit naturrekneskap for å få ein god oversikt. 

Naturmangfald i Lærdal

Informasjon i utvalet

Utval for Miljø og samfunnsutvikling fekk på møte i dag informasjon om arbeidet med kommunedelplan for Naturmangfald. Utvalet er styringsgruppe for det pågåande arbeidet.  

Utval for miljø og samfunnsutvikling

Tiltaksplan villrein Nordfjella

Ordførarkollegiet i Nordfjella (Aurland, Lærdal, Ulvik, Hemsedal, Hol, Ål) meiner det er eit viktig arbeid som no er sett i verk, og me er glade for at det er utarbeidd ei «Fagleg tilråding til tiltaksplan for villreinen i Nordfjella». 

Ordførarkolegiet Nordfjella

Innmelding av naturskade

Naturskade i samband med uveret «Hans» sine herjingar, skal meldast inn til statens naturskadeordning.

Uveret Hans