Lærdal kommune har bustader for utleige. Desse er i utgangspunktet tenkt som gjennomgangsbustader. Det vert gjort ei behovsvurdering i framkant av tildeling av kommunal bustad. Maksimal leigetid for desse bustadane er 3 år. 

Kommunen kan også hjelpe til med å vidareformidle utleigebustader frå private utleigarar.