Bruken av desse midlane vert regulert av sentral forskrift  og lokale retningsliner.

Det meste av viltfondsmidlane går til ettersøk og arbeid med trafikkskada vilt, støtte til grunneigarorganisering av hjorteviltforvaltninga og til hjortegjerding for å hindra at hjort gjer skade på innmark og rundballar.

Her finn du lokale retningslinjer:

Årdal kommune - retningsliner for bruk av viltfondet

Lærdal kommune - retningsliner for bruk av viltfondet

Aurland kommune - retningsliner for bruk av viltfondet