Klubben har som oppgåve å legge til rette for ulike sosiale aktivitetar for ungdom i fritida. Vaksne skal vere tilstades for ungdommane og det skal vere ein sosial møteplass med gode og positive opplevingar. Me ynskjer å legge til rette for utvikling og kreativitet.

På klubben har me aktivitetar som biljard, bordtennis, ulike spel, TV spel osb. Det har alltid vore kjøken der ungdommane sjølve har sal av pizza, brus og noko snop.

Eigne ordensreglar er hengt opp rundt i lokalet, og lagt ut på Kosen si eiga Facebookside 

Juniorklubb

Frå hausten 2023 ynskjer me alle 6. og 7.klassingar velkomne til juniorklubb kvar måndag frå 17.00-19.00. MI utgangspunktet er det eit prøveprosjekt dette skuleåret.

Her kan elevane drive med ulike aktivitetar og vera i lag. Det vert skysstilbod for dei som skal oppover i dalen klokka 19.00.

Eigenandel for buss heim: 20 kr (påmelding og betaling når du kjem på klubben)

Inngang: gratis

Velkommen!