Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt om planarbeidet

Naturmangfaldet vårt

Kommunedelplanen for Naturmangfald skal vere eit godt verktøy for å systematisere kunnskap om naturmangfaldet i kommunen og såleis kunne ta gode avgjersler og prioriteringar som opprettheld summen av naturmangfaldet som er i Lærdal. Me jobbar med å lage eit naturrekneskap for å få ein god oversikt. 

Naturmangfald i Lærdal

Informasjon i utvalet

Utval for Miljø og samfunnsutvikling fekk på møte i dag informasjon om arbeidet med kommunedelplan for Naturmangfald. Utvalet er styringsgruppe for det pågåande arbeidet.  

Utval for miljø og samfunnsutvikling

Ungdomsrådet

Ungdområdet fekk på sitt møte i november informasjon om kommunen sitt arbeid med plan for Naturmangfald. 
 

Ungdomsrådet