Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt om planarbeidet

Fjøreknappen - frå bevaringsverdig til uønskt

I samband med utarbeiding av Lærdal kommune sin kommunedelplan for Naturmangfald, har me fått ny og interessant informasjon om kommunen sin kommuneblom Fjøreknappen.

I den ferske rapporten frå Miljøfaglig Utreding, om innspel til kommunedelplan for naturmangfald i Lærdal kommune, kjem det mellom anna fram at Fjøreknappen er ein uønska art som bør fjernast.

Fjøreknapp - foto: Walter Siegmund

Smakte på det biologiske mangfaldet

7.klasse på Lærdalsøyri skule fekk besøk av biolog Geir Gaarder. Tema for besøket var Lærdal kommune sitt arbeid med naturmangfald. 

Geir og 7.klasse

Kommunedelplan for naturmangfald

Korleis skal Lærdal kommune og me lærdøler ta vare på naturmangfaldet og bruka det til beste for bygdi og framtida? 
Informasjonsmøte torsdag 21.mars kl 18.00

Geir Gaarder - privat foto

Naturmangfaldet vårt

Kommunedelplanen for Naturmangfald skal vere eit godt verktøy for å systematisere kunnskap om naturmangfaldet i kommunen og såleis kunne ta gode avgjersler og prioriteringar som opprettheld summen av naturmangfaldet som er i Lærdal. Me jobbar med å lage eit naturrekneskap for å få ein god oversikt. 

Naturmangfald i Lærdal

Informasjon i utvalet

Utval for Miljø og samfunnsutvikling fekk på møte i dag informasjon om arbeidet med kommunedelplan for Naturmangfald. Utvalet er styringsgruppe for det pågåande arbeidet.  

Utval for miljø og samfunnsutvikling

Ungdomsrådet

Ungdområdet fekk på sitt møte i november informasjon om kommunen sitt arbeid med plan for Naturmangfald. 
 

Ungdomsrådet