Kinoprogrammet finn du på facebook, i kommunen sin arrangementskalender, på oppslag i kulturhuset og i plakattavla på rådhuset.

Aldersgrenser på kino

Filmane som vert synt for publikum under 18 år vert kontrollert på førehand av Statens filmtilsyn. Filmen blir då vurdert etter gjeldande reglar og praksis i Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. som de finn her.

A – tillate for alle

6 år – alle born i fylgje med vaksne.

9 år – born ned til 6 år i fylgje med vaksne.

12 år – born ned til 9 år i fylgje med vaksne.

15 år – unge ned til 12 år i fylgje med vaksne.

18 år – absolutt aldersgrense.

Billettprisar på kino

Vaksne kr. 120,-
Born kr. 80,-
 
Ved høve kan det vere eigne prisar for premierar og spesielle framsyningar. Lærdal kommunale kino tilbyr stemplingskort der kvar 10. film er gratis.
Det er høve til å kjøpe gåvekort til kinoen hjå tenestetorget på rådhuset. Me oppmodar føresette om å følgje barn på kino. Ved bråk og uro i salen vert filmen stansa.