Du loggar deg inn på Visma Flyt Skole ved å klikka på denne lenkja og så nytta elektronisk ID. Når du så har logga inn trykkjer du på knappen “Søknader”, velja “Permisjonssøknad” og følgja stega derifrå.

Ein kan ikkje søkja om permisjon i Min skole-appen, det er den ovannemnde framgangsmåten som gjeld.