Ein kan lesa meir om seksjonering og reseksjonering på Kartverket si heimeside.

 

Slik søker du

Når du skal søke om seksjonering må du sende inn søknadsskjema og vedlegg, dette sendes til post@laerdal.kommune.no

Søknadsskjema seksjonering

Søknadsskjema reseksjonering