Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
23. januar:

Koronasituasjonen- presisering frå kommuneoverlegen

Skule

Viktig melding 18.01.2021:

Regjeringen har beslutta at alle landets ungdomsskular og videregåande skular kan gå tilbake til gult nivå frå onsdag 20. januar.

På gult nivå er kvar klasse rekna som ein kohort og skal mest muleg vere i eige klasserom i timane. Kohortane kan ikkje vere saman på uteområda. Uteområda vil difor vere inndelt i soner.

Smittevernrettleiarane:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

 

 For alle gjeld:

· God handhygiene

· God hostehygiene

· Hald avstand (1 meter)

· Ver heime når du er sjuk

Så lenge vi er på gult nivå, har ikkje foreldre/føresette høve til å følgje borna inn i klasseromma eller garderobane utan avtale. SFO har vanleg opningstid (06.45-09.00 og 13.40-16.00). Her er borna delt i kohortar etter kva klasse dei er i. SFO-barn må ta med niste til frukost og ettermiddagsmat og gjerne eiga drikkeflaske.

Det blir ikkje tilbod om kantine. Elevane et lunsj i klasseromma sine.