Barna byrjar i barnehagen den 19. august.


Personalet skal ha fem planleggingsdagar i løpet av året, da er barnehagen stengt.


Desse dagane er:
17. og 18. august.
13. november (felles planleggingsdag i regionen)
22. februar (skulen sin vinterferie)
14. mai (elevfri dag)


Barnehagane er stengde jule- og nyttårsaftan og frå kl.12 onsdag før skjærtorsdag.


Barnehageruta er administrativt vedteke 03.02.20.