Barnehageruta 2021/2022

Barna byrjar i barnehagen den 18. august.
Personalet skal ha fem planleggingsdagar i løpet av året, då er barnehagen stengt.

Desse dagane er:

16. og 17.august 
12. november  (felles planleggingsdag i regionen)
21.februar (skulen sin vinterferie)
27.mai (elevfri dag)

Barnehagane er stengde jule- og nyttårsaftan og frå kl.12 onsdag før skjærtorsdag.
Framlegg vedteke i SU Lærdalsøyri barnehage og SU Borgund barnehage