Barnehageruta 2023/2024

Planleggingsdagar

14. og 15. august 2023

3. november 2023

2. januar 2024

10. mai 2024

Siste dag i barnehageåret 2023-2024: 14.august 2024

15.-16. august 2024: Planleggingsdagar (dersom skulestart 19. august 2024 eller seinare)