Barnehageruta 2023/2024

Planleggingsdagar

14. og 15. august 2023

3. november 2023

2. januar 2024

10. mai 2024

Siste dag i barnehageåret 2023-2024: 14. august 2024

Barnehageruta 2024/2025

Planleggingsdagar

15. og 16.august 

1.november (felles planleggingsdag i regionen)

19.februar

30.mai

14. og 15.august i 2025 (før nytt barnehageår)