Individuell undervisning i song. Elevane får kjennskap til si eiga stemme på sine eigne premiss og få ei forståing av korleis kroppen hjelp oss til å synga og korleis ein bruker stemma til uttrykke seg. Dei får også læra å synga fleirstemt saman og mogelegheitar til å opptre saman med akkopangetør eller band.
Lærar: Marita Vangen Bratteteig
Elevavgift: kr 1 700,- pr. semester