Pleie- og omsorgstenesta omfattar dei ulike tenestene ved Lærdal bu- og omsorgsheim, heimesjukepleie og heimehjelp. Lærdal kommune tilbyr her tenester på dei ulike trinna i omsorgstrappa, etter behov.