Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland har felles vaktdistrikt for kommunal veterinærvakt.

Vaktdistriktet har inngått avtale for deltaking i vakta med veterinær Ingrid Hval og veterinær Tomaz Klak.

Veterinærvakta har eigen klinikk, med adresse Lærdalsvegen 1029. Her er vegbeskriving

Kommunal kontaktperson for veterinærvakta i er landbrukssjef Magnhild Aspevik.