Det er generelt stor interesse for både bustad- og næringstomter i Lærdal. Tomteprisar og kva tomter som eventuelt er for sal finn du i menyen her.