Hovudarbeidsoppgåver

  • Barnehagetilbodet i Lærdalsøyri barnehage
  • Barnehagetilbod til flykningar og innvandrarar ved Lærdalsøyri barnehage
  • Spesialpedagogiske førskuletiltak ved Lærdalsøyri barnehage
  • Barnehageopptak for heile kommunen
  • Foreldrebetaling for heile kommunen

Klikk her for årsplan Lærdalsøyri barnehage 2023-2024