Hovudarbeidsoppgåver:

Barnehagetilbodet i Lærdalsøyri barnehage
Barnehagetilbod til flykningar og innvandrarar ved Lærdalsøyri barnehage
Spesialpedagogiske førskuletiltak ved Lærdalsøyri barnehage
Barnehageopptak for heile kommunen
Foreldrebetaling for heile kommunen