I alle desse kommunane er det rike hjortebestandar. Jakta er såleis sentral i forvaltinga av hjortebestandane, og kommunen legg dei overordna rammene i samarbeid med grunneigarane.